De vertoonde informatie op onze website is zo volledig en juist mogelijk geformuleerd, maar toch kan het voorkomen dat de inhoud niet helemaal volledig en/of juist is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Finedat is niet aansprakelijk in het geval iemand, op welke manier ook, verlies of schade lijdt door gebruik te maken van of te vertrouwen op de vertoonde informatie.

De website kan links naar externe websites bevatten, echter kan Finedat niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites. Finedat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met deze websites en/of links naar deze websites.

Het Nederlands recht is van toepassing op de inhoud van onze website en op onze diensten. Bij eventuele geschillen zal dit recht worden aangehouden. Heeft u een klacht of heeft u een andere vraag met betrekking tot de informatie op onze website? In dat geval kunt u contact opnemen met info@finedat.nl.

Menu